hau logo 350 

Σεμινάρια Business English

Keep up to date with Business English€180.00
Μιλήστε με ευχέρεια Αγγλικά στη δουλειά σας

Το 16ωρο πρόγραμμα σας βοηθάει να βελτιώσετε τα Αγγλικά σας για επαγγελματική προφορική επικοινωνία. 

 

TOLES Advanced Exam Prep Course€550.00
Πιστοποίηση νομικής ορολογίας

Τμήμα προετοιμασίας για την εξέταση TOLES Advanced διάρκειας 60 ωρών.

 

English for International Business Communication - Early Bird€500.00
Αποκτήστε ευχέρεια και αυτοπεποίθηση στην επικοινωνία σας στα Αγγλικά

Το 60ωρο, έντονα συμμετοχικό πρόγραμμα Business English σας βοηθάει να βελτιώσετε την ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα Αγγλικά.

 

Business Grammar Refresher€230.00

Το 21ωρο πρόγραμμα σας βοηθάει να βελτιώσετε την ακρίβεια και τη σαφήνεια του προφορικού και γραπτού σας λόγου και να αποφεύγετε παρανοήσεις που δημιουργούνται από λάθη στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Intercultural Communication€320.00

Το 12ωρο σεμινάριο θα σας εισαγάγει σε βασικές πτυχές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας που χρειάζεται να γνωρίζετε προκειμένου να συνεργάζεστε αποτελεσματικά με άτομα άλλων χωρών ή κουλτούρας.

 

Σεμινάρια Ναυτιλίας

Εισαγωγή στο Αγγλικό Δίκαιο των Συμβάσεων€220.00

Το 8ωρο σεμινάριο σας παρουσιάζει τα βασικά θέματα του Αγγλικού δικαίου των συμβάσεων, τη δομή των συμβάσεων αυτών καθώς και τις γενικές αρχές δικαίου που διέπουν την διαπραγμάτευση, ισχύ και λύση τους.

Οι Αγοραπωλησίες Πλοίων και τα Συμφωνητικά τους€220.00

Το 8ωρο σεμινάριο θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε όλη τη διαδικασία αγοραπωλησίας, από τη διαπραγμάτευση ως την παράδοση ενός πλοίου, ενώ επίσης θα κατανοήσετε τις ρήτρες των συμβάσεων αγοραπωλησίας πλοίων και θα εξοικειωθείτε με τα σχετικά βοηθητικά έγγραφα.

Βασικές Αρχές Ναυλώσεων Πλοίων€220.00

Το 8ωρο σεμινάριο θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε τους διαφορετικούς τύπους ναυλώσεων, να κατανοήσετε τις βασικές ρήτρες που περιλαμβάνονται στα ναυλοσύμφωνα και τις νομικές και πρακτικές επιπτώσεις σε περιπτώσεις αθέτησης ρητρών.

Τα Ναυτοδάνεια και οι Εξασφαλίσεις τους€220.00

Το 8ωρο σεμινάριο θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε τις κλασικές συμβάσεις χρηματοδότησης πλοίων και τους τύπους των δανείων, αλλά και τη βασική δομή και τις έννοιες μιας σύμβασης ναυτικού δανείου. Επίσης θα μάθετε να αναγνωρίζετε τις διάφορες εξασφαλιστικές δικαιοπραξίες.

Σεμινάρια Εξαγωγών

Προώθηση Εξαγωγών σε Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον€210.00

Το 6ωρο online σεμινάριο εξετάζει τα σημεία στα οποία πρέπει να παρέμβουν και να προσαρμόσουν οι εξαγωγείς και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για τη συνέχιση των εργασιών τους, παρά τις αντίξοες διεθνείς συνθήκες.

Εξαγωγές Οίνου και Αποσταγμάτων όταν η HoReCa αγορά είναι κλειστή€190.00

Το 5ωρο σεμινάριο δείχνει την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της λιανικής αγοράς σε μεγάλες αγορές που οι εξαγωγείς μπορούν να απευθυνθούν όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στην HoReCa αγορά.

Σεμινάρια Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ψηφιακά Εργαλεία για τη Διοργάνωση Εταιρικών Events€240.00

Το 12ωρο πρακτικό online πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε τα ψηφιακά εργαλεία για τη διοργάνωση events σε online περιβάλλον και να κατανοήσετε τα οφέλη ενός digital event.

Αποτελεσματικές Online Παρουσιάσεις€240.00

Το 12ωρο σεμινάριο θα σας βοηθήσει να κάνετε ολοκληρωμένες, ενδιαφέρουσες και αποτελεσματικές παρουσιάσεις που θα επιτυγχάνουν το στόχο τους μέσα στο νέο ψηφιοποιημένο περιβάλλον εργασίας.

Δημόσιες Σχέσεις στην Ψηφιακη Εποχή€480.00

Το 24ωρο πρόγραμμα “Οι Δημόσιες Σχέσεις στην Ψηφιακή Εποχή” προσφέρει στους συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται προκειμένου να διαχειρίζονται με επιτυχία, μεταξύ άλλων, την εταιρική φήμη και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τη σχέση του οργανισμού με τα ΜΜΕ και τις διαφορετικές κρίσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία του.

Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης

Διαχείριση Χρόνου για Ποιοτική και Παραγωγική Εργασία€160.00

Το 6ωρο online σεμινάριο θα σας βοηθήσει να διαχειρίζεστε καλύτερα το χρόνο σας μέσα από προγραμματισμό και να επιτυγχάνετε περισσότερα διατηρώντας υψηλά επίπεδα ενέργειας.

Κοινωνική Νοημοσύνη και Διαπροσωπική Αποτελεσματικότητα€160.00
Συνεργαστείτε πιο θετικά και παραγωγικά

Στην διάρκεια του online σεμιναρίου θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας και το στιλ επικοινωνίας σας και θα λάβετε κατευθύνσεις για να βελτιώσετε πιθανές αδυναμίες στην έως τώρα επικοινωνία σας με τους άλλους.

Διαχείριση Άγχους€180.00

Το 6ωρο σεμινάριο θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τους παράγοντες που σας αγχώνουν και να χρησιμοποιείτε τεχνικές για να ελέγξετε το άγχος σας.

Κριτική και Δημιουργική Σκέψη για Επίλυση Προβλημάτων στο Εργασιακό Περιβάλλον€160.00

Το 6ωρο online σεμινάριο θα σας βοηθήσει να ενισχύσετε την κριτική και δημιουργική σας σκέψη ώστε να αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά προβλήματα και δυσκολίες στο εργασιακό περιβάλλον.

 

Teacher Training

Workshop on Online Teaching€80.00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για γραπτή ακύρωση συμμετοχής έως και 15 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος επιστρέφεται το 100% των διδάκτρων. Μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφονται δίδακτρα. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης οποιουδήποτε προγράμματος για απρόβλεπτο λόγο. Σε τέτοια περίπτωση τα δίδακτρα που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται.

Image

«Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISAMasterCard & American Express. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή»

Search