Πρακτική Εισαγωγή στη Ναυτιλία

shutterstock 608227556

Πρακτική εισαγωγή στον κόσμο της εμπορικής ναυτιλίας. Απευθύνεται σε νέους δικηγόρους και άλλους νέους επαγγελματίες στον χώρο της ναυτιλίας και προσφέρει μια συνοπτική παρουσίαση της βασικής ορολογίας της ναυτιλίας καθώς και των λειτουργίας των ναυτιλιακών εταιρειών, ώστε να έχετε μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη ναυτιλιακή δραστηριότητα.

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Πλοίο
  • Ορισμοί
  • Χωρητικότητα
  • Διακρίσεις πλοίων
 • Τρόποι κτήσης πλοίων
  • Ειδικά: ναυπήγηση – αγοραπωλησία
  • Στάδια των δικαιοπραξιών αυτών
 • Διάλυση πλοίων
 • Πρόσωπα/ρόλοι στην ναυτιλία
 • Νηολόγηση
 • Σημαίες ευκαιρίας
 • Νηογνώμονες – κατάταξη
 • Εταιρικές μορφές ναυτιλίας
 • Κλασική δομή ναυτικής εταιρίας
 • Σύστημα ασφαλούς διαχείρισης

Διάρκεια: 3 ώρες (3 συνεδρίες)

Υλικό υποστήριξης: Σημειώσεις

 


pay via everypay

"Recognizing the importance of electronic payment security, EveryPay is a licensed Payment Institution by the Bank of Greece (Decision No. 280/3 / 23-7-2018 GG B 3010 / 25-7-2018), and manages securely card payment transactions, in accordance with the regulatory framework of the card transaction security management standard. Everypay is certified in accordance with the PCI DSS compliance standards. All Everypay services are made through secure connections with 256bit SSL certificates. EveryPay also supports the ability to use the 3D Secure service, an additional security token for VISA, MasterCard & American Express. The Payer then has to enter his personal secret code to complete the transaction successfully”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

theloudisΣτάμος Θελούδης

Διάρκεια: 3 ώρες

(3 συνεδρίες)

€150 €120

Information

Email: training@hau.gr
Tel: 210 3680056, 210 3680006
 

Tech Support

Email: hsiomou@hau.gr
Tel: 210 3680056

Search