Αγοραπωλησία πλοίων – ΜΟΑς

ship sale

Εισαγωγή των συμβάσεων και της διαδικασίας για τις αγοραπωλησίες πλοίων. Παρουσιάζονται τα στάδια της αγοραπωλησίας των πλοίων τόσο από πρακτική όσο και από νομική άποψη και γίνεται συνοπτική ανάλυση των όρων ενός κλασικού ΜΟΑ. Νομικοί επιστήμονες και άλλοι επαγγελματίες που επιθυμούν να ενταχθούν και ασχοληθούν με τις αγοραπωλησίες πλοίων θα αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα της όλης διαδικασίας.

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Τρόποι κτήσεως πλοίων
 • Ειδικά: Αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων πλοίων
  • Διαπραγματεύσεις
  • Recap
  • Σύμβαση
  • Delivery
 • Memorandum of Agreement: Ανάλυση
 • Μηχανισμοί πληρωμής
 • Έγγραφα παράδοσης
 • Closing

Διάρκεια: 4 ώρες (4 συνεδρίες)

Υλικό υποστήριξης: Σημειώσεις


pay via everypay

"Recognizing the importance of electronic payment security, EveryPay is a licensed Payment Institution by the Bank of Greece (Decision No. 280/3 / 23-7-2018 GG B 3010 / 25-7-2018), and manages securely card payment transactions, in accordance with the regulatory framework of the card transaction security management standard. Everypay is certified in accordance with the PCI DSS compliance standards. All Everypay services are made through secure connections with 256bit SSL certificates. EveryPay also supports the ability to use the 3D Secure service, an additional security token for VISA, MasterCard & American Express. The Payer then has to enter his personal secret code to complete the transaction successfully”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

theloudisΣτάμος Θελούδης

Διάρκεια: 4 ώρες 

(4 συνεδρίες)

€200 €160

Information

Email: training@hau.gr
Tel: 210 3680056, 210 3680006
 

Tech Support

Email: hsiomou@hau.gr
Tel: 210 3680056

Search