Αγγλικό Δίκαιο Συμβάσεων

 en contract law1

Σύντομη παρουσίαση των βασικών αρχών του αγγλικού δικαίου των συμβάσεων. Μάθετε πως συνάπτονται οι συμβάσεις, τη βαρύτητα των διαφόρων συμβατικών όρων, τα νομικά ελαττώματα και τους τρόπους λύσης και κατάργησης των συμβάσεων.

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Βασικές αρχές
 • Απαραίτητα στοιχεία για ύπαρξη σύμβασης
  • Προσφορά
  • Αποδοχή
  • Αντάλλαγμα
  • Πρόθεση
 • Τύπος συμβάσεων
 • Ιδιωτικότητα συμβάσεων
 • Κατηγοριοποιήσεις των συμβατικών όρων
 • Τυπική δομή εμπορικής σύμβασης
 • Ελαττώματα συμβάσεων
 • Τρόποι λύσης συμβάσεων

Διάρκεια: 3 ώρες (3 συνεδρίες)

Υλικό υποστήριξης: Σημειώσεις – λεξιλόγιο


pay via everypay

"Recognizing the importance of electronic payment security, EveryPay is a licensed Payment Institution by the Bank of Greece (Decision No. 280/3 / 23-7-2018 GG B 3010 / 25-7-2018), and manages securely card payment transactions, in accordance with the regulatory framework of the card transaction security management standard. Everypay is certified in accordance with the PCI DSS compliance standards. All Everypay services are made through secure connections with 256bit SSL certificates. EveryPay also supports the ability to use the 3D Secure service, an additional security token for VISA, MasterCard & American Express. The Payer then has to enter his personal secret code to complete the transaction successfully”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

theloudisΣτάμος Θελούδης

Διάρκεια: 3 ώρες

(3 συνεδρίες)

€150 €120

Information

Email: training@hau.gr
Tel: 210 3680056, 210 3680006
 

Tech Support

Email: hsiomou@hau.gr
Tel: 210 3680056

Search