Αγγλικό Εταιρικό Δίκαιο

en corporate law

Παρουσίαση των βασικών αρχών του αγγλικού εταιρικού δικαίου. Μάθετε τους βασικούς επιχειρηματικούς τύπους, τα είδη εταιρικού κεφαλαίου και μετοχών, τους τρόπους πτώχευσης και αναδιοργάνωσης μιας επιχείρησης σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο. Στο μάθημα επίσης γίνεται αναλυτικότερη παρουσίαση δύο βασικών μορφών εμπορικών συμβάσεων, της σύμβασης εργασίας και της σύμβασης παροχής πίστωσης.

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Βασικές δομές επιχειρήσεων
  • Sole trader
  • Partnerships (General-Limited-LLP)
  • Private companies
  • Public companies
  • Άλλοι τύποι (γενικά)
 • Shelf companies
 • Σύσταση
 • Καταστατικά
 • Μετοχές – Κεφάλαιο
 • Αντίστοιχοι εταιρικοί τύποι στην Αμερική
 • Πτώχευση – Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
 • Βασικές εμπορικές συμβάσεις
  • Σύμβαση εργασίας
  • Δανειακή σύμβαση

Διάρκεια: 4 ώρες (4 συνεδρίες)

Υλικό υποστήριξης: Σημειώσεις - λεξιλόγιο - Υποδείγματα


pay via everypay

"Recognizing the importance of electronic payment security, EveryPay is a licensed Payment Institution by the Bank of Greece (Decision No. 280/3 / 23-7-2018 GG B 3010 / 25-7-2018), and manages securely card payment transactions, in accordance with the regulatory framework of the card transaction security management standard. Everypay is certified in accordance with the PCI DSS compliance standards. All Everypay services are made through secure connections with 256bit SSL certificates. EveryPay also supports the ability to use the 3D Secure service, an additional security token for VISA, MasterCard & American Express. The Payer then has to enter his personal secret code to complete the transaction successfully”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

theloudisΣτάμος Θελούδης

Διάρκεια: 4 ώρες 

(4 συνεδρίες)

€200 €160

Information

Email: training@hau.gr
Tel: 210 3680056, 210 3680006
 

Tech Support

Email: hsiomou@hau.gr
Tel: 210 3680056

Search